મ્હે.પોલીસ અધિક્ષકશ્રી *નિર્લિપ્ત રાય સાહેબ* તેમજ નાયબ પોલીસ અધિક્ષકશ્રી એમ.એસ.રાણા સાહેબનાઓએ જીલ્લામાં કાયદો અને વ્યવસ્થા જળવાઇ રહે તેમજ હાલમાં સાતમ આઠમનો તહેવાર શાંતિ પુર્ણ માહોલમાં પુર્ણ થાય તે માટે અમરેલી જીલ્લામાં દારૂ/જુગારની બદ્દીને ડામવા માટે સઘન પેટ્રોલીંગ રાખી તેમજ સફળ રેઇડો કરવા માટે સુચના આપેલ હોય જે અનુસંધાને અમરેલી […]

  મ્હે.પોલીસ અધિક્ષકશ્રી *નિર્લિપ્ત રાય* સાહેબ તેમજ નાયબ પોલીસ અધિક્ષકશ્રી એમ.એસ.રાણા સાહેબનાઓએ જીલ્લામાં કાયદો અને વ્યવસ્થા જળવાઇ રહે તેમજ હાલમાં સાતમ આઠમનો તહેવાર શાંતિ પુર્ણ માહોલમાં પુર્ણ થાય તે માટે અમરેલી જીલ્લામાં દારૂ/જુગારની બદ્દીને ડામવા માટે સઘન પેટ્રોલીંગ રાખી તેમજ સફળ રેઇડો કરવા માટે સુચના આપેલ હોય જે અનુસંધાને અમરેલી […]

ગરબાડા નગરમાં એક જ પરિવારના ચાર વ્યક્તિઓ રેપિડ ટેસ્ટમાં કોરોના પોઝિટિવ આવતા ખળભળાટ ગરબાડા નગરમાં એક જ પરિવારના ચાર વ્યક્તિઓ કોરોના પોઝિટિવ આવતા ચકચાર , તાલુકાની પાંચ પીએચસીમાં તારીખ સાતમીના કુલ ૪૫ જેટલા રેપિડ ટેસ્ટ લેવાયા હતા.જે પૈકી ૪ પોઝીટીવ આવ્યા આમ તો ગરબાડા તાલુકામાં લોકડાઉન બાદ અત્યાર સુધીમાં કુલ […]

Breaking News