સમગ્ર દુનિયા આજે કોરોના જેવી મહામારીથી જજૂમી રહી છે ત્યારે ડોક્ટર, સફાઈકર્મી, પોલીસ અને આ બધાની સાથે પત્રકારો એ પણ મહત્વનુ યોગદાન આપેલ છે. મહામારીના આ સમયમાં પણ મીડિયા ધ્વારા સરકાર માથી મળતી માહિતી અને અન્ય માહિતી લોકો સુધી પહોચાળવામાં આવેલ છે. આ વિપત્તિના સમયમાં કેટલાક કાળા બજારિયા અને ભ્રસ્ટ […]

ભડભીડ ગામના પાટીયા પાસેથી ટુરીસ્ટ ટ્રાવેલર બસમાં ચોર ખાનામાં છુપાવેલ વિદેશી દારૂની બોટલો નંગ- ૧૦૮૦/- (પેટી નંગ-૯૦) કિ.રૂ. ૪,૦૫,૦૦૦/- તથા ટુરીસ્ટ ટ્રાવેલર, મોબાઇલ સહિત કુલ રૂપિયા ૧૦,૦૯,૦૦૦/- ના મુદ્દામાલ સાથે ત્રણ ઇસમોને ઝડપી પાડતી આર.આર.સેલ ભાવનગર રેન્જ તથા રેન્જ પેરોલ ફર્લો સ્કોર્ડ તથા વેળાવદર ભાલ પોલીસ ————————————– ભાવનગર રેન્જના જીલ્લાઓમાં […]

Breaking News