અમરેલી ના પીપાવાવ વિસ્તાર માં બાળ લગ્ન અટકાવતી 181 અભયમ ટીમ એક જાગૃત નાગરિક દ્વારા 181માં ફોન કરી જણાવ્યું કે હું ખેરા ગામ તાલુકો રાજુલા થી વાત કરું છું મારા ગામ મા લગ્ન થાય છે એ છોકરી પુખ્ત ઉમર ની નથી જેથી એના બાળ લગ્ન થઈ રહેલા છે આ જાગૃત […]

Breaking News