અમરેલી પોલીસ અધિક્ષકશ્રી નિર્લિપ્ત રાય સાહેબ નાઓએ અમરેલી જીલ્લામાં અસામાજીક પ્રવૃતિ કરનાર ઇસમો ઉપર કડક હાથે કાર્યવાહી કરવા તેમજ ગૌવંશની કતલ કરતાં તેમજ જનતાની ધાર્મિક લાગણીને દુભાવવા તેમજ આમ જનતામાં પોતાની ધાક જમાવવાના હેતુ થી ગૌવંશના પશુઓની હેરા-ફેરી કરવી તેમજ તેની કતલ કરવી અને તેનુ માંસ-મટનની હેરા-ફેરી અને વેચાણ જેવી […]

Breaking News