અમરેલી પોલીસ અધિક્ષકશ્રી નિર્લિપ્‍ત રાય સાહેબનાઓએ* ઉપરોક્ત ખુનનાં ગુન્‍હાંનાં આરોપીઓ સબંઘે અભ્યાસ કરી, ખુન જેવા ગંભીર પ્રકારના ગુન્‍હાનાં આરોપીઓ ગુજરાત રાજ્યમાં અલગ-અલગ જીલ્લામાં ખુલ્લેઆમ ફરતા હોય જે આરોપીઓને પકડી પાડવા અમરેલી *એસ.ઓ.જી. પો.સ.ઈ. એમ.એ.મોરી* તથા *એસ.ઓ.જી.ટીમને* જરૂરી સુચનાઓ અને માર્ગદર્શન આપેલ હોય, જે અન્વયે અમરેલી એસ.ઓ.જી, પોલીસની અલગ-અલગ ટીમો […]

  અમરેલી પોલીસ અધિક્ષક શ્રી નિર્લિપ્‍ત રાય સાહેબ* નાઓ જીલ્‍લામાંથી જુગારની બદીને સદંત્તર દુર કરવા સતત પ્રયત્નશીલ રહેલ હોય, અને આવા જુગાર રમતા ઇસમો ઉપર વોચ ગોઠવી, તેમના ઉપર સફળ રેઇડો કરવા જરૂરી સુચનાં અને માર્ગદર્શન આપેલ હોય, જે અન્વયે ગઈકાલ તા.૦૭/૧૦/૨૦૨૦ નાં રોજ અમરેલી તાલુકા પો.સ્ટે., વિસ્તારમાં એ.ટી.એસ.ચાર્ટર લગત […]

Breaking News