પ્રજાપતિ સમાજનું ગૌરવ અને ભાજપ અગ્રણી એવા *લાલજીભાઈ પ્રજાપતિ એ પોતાના જન્મદિવસની અનોખી ઉજવણી કરીને આપી યુવાનોને પ્રેરણા.* “ખુદી કો કર બુલંદ ઇતના કી હર તકદીર સે પહેલે ખુદા ઔર યે જમાના ખુદ તુજે પૂછે બતા તેરી રજા ક્યાં હે…” ઉક્તિને પોતાના પ્રામાણિક પુરુષાર્થ અને કઇંક મેળવવાની નહીં પણ સમાજને […]

Breaking News