નવસારી એલસીબી પોલીસે વિદેશી દારુ સાથે બે ની ઘરપકડ કરી   નવસારી એલસીબી પોલીસને મળેલ બાતમીને આધારે નેશનલ હાઈવે નંબર 48 પર આવેલ બોરીયાચ ટોલ નાકા પર વોચ રાખી એક કારમાંથી વિદેશી બનાવાટની રકમ 38,150/- નો વિદેશી દારુ સાથે બે આરોપીની ધરપકડ કરી છે. કોરોના મહામારીનાં પગલે દેશમાં લોકાડાઉન કરવામાં […]

ખાંભા તાલુકા નુ આ નાનકડુ એવુ ગામ દલડી છેલ્લા ઘણા વર્ષોથી સંપર્ક વિહોણુ માનવામા આવે છે. અમરેલી જિલ્લાના રાજુલા વિધાનસભા મા ખાંભા તાલુકામાં ગીરમધ્ય મા આવેલુ આ નાનકડુ એવુ દલડી ગામ છેલ્લા ઘણા વર્ષોથી સંપર્ક વિહોણુ માનવામાં છે .આજ ના આ જડપી યુગ મા આ ગામમા મોબાઈલ નેટવર્ક આવતુ ન […]

Breaking News