ઇટાદરા ગામે રેકજીન બેગ બનાવવાની તાલીમ ચાલુ કરાઈ

Sharing is caring!

 

ગુજરાત બોર્ડ યુવક બોર્ડ માણસા અને GMK&RTI દ્વારા માણસાના ઇટાદરા ગામે રેકજીન બેગ બનાવવાની તાલીમ ચાલુ કરાઈ OBC,ઓપન,લગુમતી જાતીના બહેનોએ લાભ લીધો જેના શુભારંભમાં GMK&RTI ડિરેક્ટર #શ્રી_મુકેશભાઈ_આર_પ્રજાપતિજી,ઇટાદરા ગામના સરપંચ શ્રી,GRYB માણસા કન્વીનર #શ્રી_સોહમ_એમ,#શ્રી_ભાવેશભાઈ,#શ્રી_મનોજભાઈ,સહસંયોજક #શ્રી_શૈલેષભાઇ અને ઇટાદર સમાજ આગેવાન #શ્રી_સોમભાઇ હાજરી આપી અને 60 દિવસ તાલીમના અંતે 3000 રૂપિયા સરકાર દ્વારા સ્ટાઈફન્ડ પેટે બહેનોના ખાતામાં આપવામાં આવશે

રિપોર્ટર રમેશભાઈ ગોહેલ બોરુ

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Next Post

કલોલ ખાતે નવનિર્મિત ફ્લાયઓવર બ્રીજ અને APMC ના ગેસ્ટ હાઉસનું લોકાર્પણ

Fri Oct 25 , 2019
Sharing is caring! કલોલ ખાતે નવનિર્મિત ફ્લાયઓવર બ્રીજ અને APMC ના ગેસ્ટ હાઉસનું લોકાર્પણ કરતા કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રી અને ગાંધીનગરના સાંસદ શ્રી અમિતભાઇ શાહ. રિપોર્ટ ચૌહાણ કૌશલ ધોળકા
કલોલ ખાતે નવનિર્મિત ફ્લાયઓવર બ્રીજ અને APMC ના ગેસ્ટ હાઉસનું લોકાર્પણ

You May Like

Breaking News