ઘરફોડ ચોરીના ગુન્હામાં નાસ્તો ફરતો આરોપી પકડી પાડતીલોકલ ક્રાઇમ બ્રાન્ચ ભાવનગર

Sharing is caring!

*ઘરફોડ ચોરીના ગુન્હામાં નાસ્તો ફરતો આરોપી પકડી પાડતીલોકલ ક્રાઇમ બ્રાન્ચ ભાવનગર*

ભાવનગર જીલ્લા પોલીસ અધિક્ષક શ્રી જયપાલસિંહ રાઠૈાડ સાહેબે ભાવનગર, લોકલ ક્રાઇમ બ્રાન્ચનાં પોલીસ ઇન્સ. શ્રી.વી.વી. ઓડેદરા તથા પો.સબ ઇન્સ. શ્રી.એન.જી.જાડેજા તથા એલ.સી.બી. સ્ટાફનાં માણસોને ભાવનગર શહેર વિસ્તારમાં બનેલ ઘરફોડ ચોરીઓના અનડીટેકટ ગુન્હાઓ ડીટેકટ કરવા તેમજ ગુન્હામાં નાસ્તા ફરતા આરોપીઓ ને પકડી લેવા માટે સખત સુચના આપેલ.

 

જે સુચના અને માર્ગદર્શન હેઠળ આજરોજ ભાવનગર,એલ.સી.બી. સ્ટાફનાં માણસો શિહોર પોલીસ સ્ટેશન વિસ્તાેરમાં ચોરીના શકદારોની હકિકત મેળવવા પેટ્રોલીંગમાં હતાં.તે દરમ્યાિન પેટ્રોલીંગ ફરતાં-ફરતાં શિહોર ગુંદાળા વસાહત પાસે આવતા બાતમીરાહે હકિકત મળેલ કે, વરતેજ પોલીસ સ્ટેશનના ફસ્ટ ગુ.ર.ન.-૧૭/૨૦૧૯ઇ.પી.કો-૪૫૭,૩૮૦ના ગુન્હામાં નાસ્તો ફરતો આરોપી વિજય ભાઇ હિમતભાઇ મકવાણા રહે. રામનગર શિહોર જી.ભાવનગર વાળો શિહોર ભાવનગર રોડ ખાખરીયાના પાટીયા પાસે ઉભો હોવાની હકિકત મળતા તુરતજ બાતમી વાળી જગ્યા એ આવતા મજકરુ બાતમી વાળો ઇસમ હાજર મળી આવતા મજકુર ઇસમને પકડી નામ સરનામું પુછતા વિજયભાઇ હિમતભાઇ મકવાણા ઉવ.૩૨ રહે. શિહોર રામનગર જી.ભાવનગર વાળા હોવાનું જણાવતા મજકુર ઇસમની પુછપરછ કરતા ઉપરોકત ગુન્હામાં નાસ્તા ફરતા હોવાની કબુલાત કરતા મજકુરને સી.આર.પી.સી. ૪૧(૧) આઇ મુજબ ઘોરણસર કાર્યવાહી કરી સદર બાબતે શિહોર પોલીસ સ્ટેશનમાં માં નોઘ કરાવી આગળની કાર્યવાહી માટે *વરતેજ પોલીસ સ્ટેશનમાં ફસ્ટ ગુર.ન. ૧૭/૨૦૧૯ ઇ.પી.કો.-૪૫૭,૩૮૦ વિગેરે* મુજબનો ગુન્હો નોઘાયેલ હોય વરતેજ પોલીસ સ્ટેશન ને આગળની કાર્યવાહી કરવા માટે જાણ કરવા તજવીજ કરવામાં આવેલ છે.

*આ સમગ્ર કામગીરીમાં એલ.સી.બી.નાં પોલીસ ઇન્સ. શ્રી.વી.વી.ઓડેદરા તથા પો.સબ ઇન્સ. એન.જી.જાડેજા ની સુચના અને માર્ગદર્શન હેઠળ એલ.સી.બી. સ્ટાફનાં હેડ કોન્સ અનિરૂધ્ધસિંહ ગોહિલ તથા જીતેન્દ્રસિંહ ઝાલા તથા સાગરભાઇ જોગદિયા તથા કુલદિપસિંહ ગોહિલ તથા ડ્રા.હેડ કોન્સ. સુરૂભા ગોહીલ વિગેરે સ્ટાફનાં માણસો જોડાયા હતાં.*

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Next Post

અમરેલી જીલ્લાના ઘરફોડ ચોરીતથા ગેંગ કેસના ગુન્હામાં નાસ્તો ફરતો આરોપી પકડી પાડતી લોકલ ક્રાઇમ બ્રાન્ચ ભાવનગર

Fri Jun 12 , 2020
Sharing is caring! ભાવનગર જીલ્લા પોલીસ અધિક્ષક શ્રી જયપાલસિંહ રાઠૈાડ સાહેબે ભાવનગર, લોકલ ક્રાઇમ બ્રાન્ચનાં પોલીસ ઇન્સ. શ્રી.વી.વી. ઓડેદરા તથા પો.સબ ઇન્સ. શ્રી.એન.જી.જાડેજા તથા એલ.સી.બી. સ્ટાફનાં માણસોને ભાવનગર શહેર વિસ્તારમાં બનેલ ઘરફોડ ચોરીઓના અનડીટેકટ ગુન્હાઓ ડીટેકટ કરવા તેમજ ગુન્હામાં નાસ્તા ફરતા આરોપીઓ ને પકડી લેવા માટે સખત સુચના આપેલ. જે […]

You May Like

Breaking News