અમદવાદ વસ્ત્રાલ રીટાનગર RTO ની પાછડ કેનાલ મા કેમીકલ વારૂ પાણી નુ વિતરણ કરતા AMC ના અધિકારી ઓ શુ કયારે આવશે આનો નિકાલ ઇ તો રામજાણે ચોમાસામાં વિલંબ મા પડેલ કામનો હવે તો નિકાલ કરવામાં આવે અેવુ આમ જનતા નુ કહેવૂ છે તો આ કેમીકલ વાળુ પાણી નો નિકાલ થશે […]

આ આપણી અેપ …http://app.vartamangujaratinews.online/app.html આપણા આસપાસ બનતી ઘટનાઓ નીહારવા માટે વર્તમાન ગુજરાતી ન્યુઝ ઓનલાઈન ચેનલને ડાઉનલોડ કરો

Breaking News